Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Анализно свидетелство за горивата

 АНАЛИЗНИ СВИДЕТЕСТВА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ОТ БАЗА ЛУКОЙЛ И БАЗА РОМПЕТРОЛ

 

1. Дизел CP-10 - Лукойл - зимно дизелово гориво с точка на помътняване -10оС, гранична температура на филтруемост под -26оС.

2. Дизел SW - Лукойл  - стандартно зимно гориво, третирано с присадки, не се гарантира точка на помътняване, гранична температура на филтруемост (-22оС-23оС).

3. Гориво за извънпътна техника и трактори - Ромпетрол - гранична температура на филтруемост     -19оС.

 

« назад