Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Продукти

Като дистрибутори на едни от най-развитите петролни компании, имаме възможността да предлагаме продукти с висок стандарт на качество.

Дизелово гориво е жълтеникава течност, получена при преработка на нефт. Използва се като гориво за дизеловите двигатели. През зимата предлагаме дизелово гориво, съобразено със сезона, което издържа до минус 30 градуса.

  • Дизелово гориво с min 6% FАМЕ – нарича се така, защото съдържа 6% биокомпонент. Използва се предимно за превозни средства с дизелов двигател и притежава код по КН 27102011.
  • Дизелово гориво с 0% FAME – не съдържа биокомпонент. Предназначено е за извънпътна техника и трактори. Забранено е да се използва за нуждите на транспорта. Притежава код по КН 27101943.

Бензинът е безцветна, до леко жълтеникава, прозрачна и лесно изпаряваща се течност с характерна миризма.

  • Бензин А-95Н – Бензин А-95Н предпазва двигателя и намалява разхода на гориво
  • Бензин А-98Н – гориво с високо октаново число, т.е. с висок коефициент на полезно действие. Осигурява висока степен на изгаряне. Намаля износването на двигателя и подобрява функционирането му

Пропан - бутанът се получава при преработка на нефт. Представлява смес от летливи въглеводороди, газовете пропан C3H8 и бутан C4H10. В някои страни пропан-бутанът е бил използван от 1940-те години като алтернатива на бензина в двигателите с вътрешно горене. Предимството му е, че той е нетоксичен, не предизвиква корозия, не изисква тетраетилолово или други добавки и има високо октаново число (102-108, в зависимост от местните спецификации). Той изгаря по-чисто от бензина или дизела и не отделя сажди, както последния.

« назад