Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Услуги

Дружеството Унипетрол ООД разполага със собствени автоцистерни с капацитет до 38 хиляди литра, с най – високо ниво на оборудване, включващо електронна разходомерна система с температурно компенсиране при 15 градуса, помпи и принтерни устройства.

Автопаркът е оборудван с GPS система, осигуряваща пълен контрол, позициониране и проследяване пътя на горивото от съответната петролна база, до адреса на доставката. Като по този начин количеството и качеството на доставеното гориво са гарантирани.

Работим с квалифициран персонал, стриктно спазващ разпоредбите по ADR за превоз на опасни товари.

« назад