Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Промени в закона, относно доставка на газьоли за отопление влизащи в сила от 01.01.2016 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА УНИПЕТРОЛ ООД

Уважаеми Клиенти,

На 27.11.2015 г. в бр. 92 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=98800

« назад