Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Унипетрол ООД е дружество, регистрирано през 2008 г. с адрес на управление гр. Горна Оряховица. Дейността на дружеството е търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали.

За периода, в който Унипетрол ООД е на пазара успя да се утвърди като един от най - коректните партньори, гарантиращи качествени светли горива, бърза доставка и партньорска коректност. Приоритетът на нашата дейност са доставките на висококачествени продукти, с известен произход и гарантирано качество пред нашите бизнес партньори. Работим с квалифициран персонал в сферата на петролния бизнес, коректното ни сътрудничество с партньори като Ромпетрол България АД, Лукойл България ЕООД и ОМВ България ООД гарантира предлагането на богата гама висококачествени петролни продукти на световно ниво.

Доставките се извършват със собствени автоцистерни, с най - високо ниво на оборудване /ROHR/ и GPS система, осигуряваща пълен контрол и проследяване на горивото от съответната петролна база до мястото на доставка. Като по този начин се гарантира качеството и количеството на доставеното гориво.

Целта на екипа на Унипетрол ООД е да следи законовите промени, да е винаги на разположение на своите бизнес партньори за допълнителна информация и помощ в процеса на взаимната работа. Политиката на фирмата е насочена към подобряване на услугите, съобразени с изискванията на клиентите.